موضوع پایان نامه تحصیلی

 موضوع پایان نامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد معماری:
 مبانی نظری احساس و ادراک نابینا در معماری و طرح اردوگاه نابینایان شهید باهنر تهران که با شماره 4976 در کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به ثبت رسیده است و در بهمن ماه 1379 با رتبه الف مورد داوری قرار گرفته است.

استاد راهنما : دکتر علیرضا  عینی فر

اساتید مشاور: 
دکتر مهدی حجت: مبانی نظری و فلسفه معماری
دکتر مرتضی نصفت: اصول روانشناسی و مبانی احساس و ادراک
دکتر داوود فیض: اصول و روشهای تحقیق در علوم
دکتر اکبر آبیار: اصول حرکت و آناتومی اعضای حرکتی و حسی

معرفی اجمالی اثر:

این پایان نامه از نظر دامنه عملیات به تواما بنیادی- کاربردی- طراحی شناخته شده و مشتمل بر سه بخش مطالعه احساس و ادراک اندام حسی غیر بینایی و شناسایی ادراک نابینا- طراحی الگوها و ضوابط طراحی معماری برای نابینایان و طرح عملی اردوگاه تفریحی نابینایان است.
هدف از این مطالعه شناسایی سهم حواس غیر بینایی در ادراک فضا و معماری بوده که با مطالعه الگویی نابینا انجام شده است.

موضوع این تحقیق تا تاریخ ارائه خود و در سطح بین المللی تنها رساله معماری است که به موضوع ادراک سایر حواس در معماری پرداخته و توانسته ضوابطی برای طراحی مطابق با ادراک سایر حواس طراحی و عملی نماید و در میان پایان نامه های معماری و روانشناسی سابقه قبلی نداشته است ولی هم اکنون پایان نامه های با موضوع فوق به تعداد زیادی انجام شده و یا در حال انجام است.

 

  
نویسنده : شیرزاد نداف فرد ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧